PDF
Senast publicerad:

Badvatten i Kvinnestadssjön tjänligt, avrådan från bad tas bort

Prover tagna den 11 augusti visar på lägre halter av bakterier. Badvattnet är nu tjänligt med anmärkning. Därför tas avrådan från bad bort.

Varje sommar provtas badvattenkvalitén i de åtta kommunala badvattensjöarna Länk till annan webbplats.. Vid provtagningen mäts halten E-coli och Intestinala enterokocker. Beroende på bakteriehalten i vattnet, bedöms vattnet som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt.

Anledningen till varför det kan finnas förhöjda halter av bakterier i vattnet kan variera. Ofta beror anledningen på tillfälliga skyfall, då avrinningsvattnet från marker i närområdet inte hinner absorbera regnvattnet och istället rinner ner i sjön. Regnvattnet kan då ta med sig bakterier från land och på så sätt försämra vattenkvalitet i sjön. Ofta resulterar skyfall till en så kallad kortvarig förorening i tre dagar, därefter brukar vattenkvalitén ha återhämtat sig.

Extra provtagning utöver provtagningsplanen sker kontinuerligt för att övervaka vattenkvalitén.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons