Meddelande

Energi- och elbesparing - Här finns information och tips som kan hjälpa i den ansträngda situationen när det gäller energi och el.

PDF
Senast publicerad:

Vatten och avlopp

I Vårgårda kommun är det Gata/VA-enheten som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Nyheter

 • Kokningsrekommendation upphävd i Östadkulle


  Kokningsrekommendation för dricksvatten i Östadkulle är idag, den 4 januari 2023, upphävd.VA-enheten har i samråd med miljö-enheten fattat beslut om att upphäva kokningsrekommendation för dricksvatten i Östadkulle.
  Läs mer
 • Information om dricksvattenkvalitet i Östadkulle


  Kommunens vattenprover har visat att det finns misstanke om bakterier i dricksvattnet i Östadkulle. Boende i Östadkulle rekommenderas att koka dricksvattnet.
  Läs mer
 • Ventilprojektet är igång


  Undrar ni varför kommunen gräver i gatan? Under en fyraårsperiod har kommunen som ambition att byta ut alla icke-fungerande avstängningsventiler på dricksvattennätet. Projektet har börjat i år efter sommaren. Bilden visar ett gammalt dricksvattenrör igensatt av järn och mangan.
  Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons