PDF
Senast publicerad:

Vatten och avlopp

I Vårgårda kommun är det Gata/VA-enheten som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Nyheter

  • Ventilprojektet är igång


    Undrar ni varför kommunen gräver i gatan? Under en fyraårsperiod har kommunen som ambition att byta ut alla icke-fungerande avstängningsventiler på dricksvattennätet. Projektet har börjat i år efter sommaren. Bilden visar ett gammalt dricksvattenrör igensatt av järn och mangan.
    Läs mer
  • VA-taxa 2023


    Till år 2023 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 8 % på brukningsavgiften. Höjningen görs på den fasta delen av brukningsavgiften.
    Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons