PDF
Senast publicerad:

Vatten och avlopp

I Vårgårda kommun är det Gata/VA-enheten som ansvarar för det kommunala vatten- och avloppssystemet. Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Nyheter

 • Bevattningsförbudet upphör i Vårgårda


  Från och med 1 juli är upphör bevattningsförbudet i Vårgårda kommun. Vattenförbrukningen i kommunen har minskat sedan bevattningsförbudet infördes. Detta i kombination med att industrin påbörjar semesterperiod med mindre vattenförbrukning som följd, gör att vattenproduktionen nu är på en mer normal nivå.
  Läs mer
 • Kortare avbrott i sökandet efter vattenläcka


  Kortare vattenavbrott kan ske i Vårgårda tätort, om 15-20 minuter då vi läcksöker vattenledningar. Vänta minst 30 minuter innan ni ringer till VA-enheten. Vattnet kommer släppas på igen efter att läcksökare lyssnat av aktuell ledning. Grumligt vatten eller luftbubblor (vitt vatten) kan förekomma då ventiler öppnas och stängs, det är bara att spola tills vattnet blir klart igen.
  Läs mer
 • Ny VA-taxa år 2021


  År 2021 så görs en höjning av VA-taxan på totalt 5 %, för att täcka underhållsbehovet på ledningsnätet. Höjningen görs på den rörliga delen av brukningsavgiften, priset på m3 dricksvatten, som höjs till 32,25 kr/m3 inklusive moms, från nuvarande 30 kronor.
  Läs mer
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons