PDF
Senast publicerad: 2016-10-04

Avlopp

Avloppsvatten

Avloppsvatten, eller spillvatten, som det också kallas, uppstår exempelvis när man spolar på toaletten, diska, tvättar eller duschar. Det kommer också avloppsvatten ifrån industrin. Provtagning sker på avloppsvattnet både innan och efter det renas. Resultaten bevakas av Myndightsnämnden Bygg och Miljö som är tillsynsmyndigheten.

Skräp som spolas ner i avloppet täpper igen ledningar, ventiler och försvårar reningsprocessen i reningsverket. Även skräp som spolas ner i enskilda avlopp hamnar så småningom på reningsverket när slamsugaren har tömt trekammarbrunnen eller den slutna tanken.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons