Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

Kommunens växel

0322 - 60 06 00

Renhållningschef

Mikael Johnsson

0322-600 647

Clean-Pipe kundtjänst

0322-109 00

slam@cleanpipe.se

Boka slamtömninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bygg- och miljöenheten

0322-600 663

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se