PDF
Senast publicerad:

Enskilt vatten och avlopp

Egna dricksvattensbrunnar och enskilda avlopp handläggs av miljöenheten. Myndighetsnämnden Bygg och Miljö är tillsynsmyndighet för vatten och avlopp i kommunen.

Besöksadress:

Kungsgatan 45, Vårgårda

Postadress:

447 80, Vårgårda

Epost: kommunen@vargarda.se

Telefon- och besökstider:

Måndag 8.00-12.00, 13.00-17.30
Tisdag-fredag 8.00-12.00

Övriga tider, vänligen boka besök

Telefon miljö: 0322-600 663

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons