Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Enskilt avlopp

Avloppet kan påverka hälsan och miljön

Om du har egen brunn är det viktigt att du skyddar ditt dricksvatten från föroreningar såsom virus, bakterier och kemikalier. Det är ett av skälen till varför det är viktigt att du sköter om ditt avlopp på ett bra sätt.

Ett annat skäl är att näringsämnen, så som fosfor och kväve, som läcker ut från en dålig anläggning bidrar till att åar och sjöar som finns i närheten blir övergödda. Övergödning är ett miljöproblem som leder till algblomning, syrebrist och att fiskarna dör.

Du som fastighetsägare är ansvarig

Om du har ett enskilt avlopp är det alltid du som fastighetsägare som är ansvarig för avloppsanläggningen. Det är också du själv som ansvarar för driften och skötseln av anläggningen och för att avloppet inte ska orsaka problem för hälsan eller miljön.

Behöver du åtgärda ett dåligt avlopp?

Om du behöver åtgärda ett dåligt avlopp på din fastighet, måste du anmäla eller söka tillstånd hos kommunen. I Vårgårda handläggs sådana ärenden av Myndighetsnämnd Bygg och Miljö

Det är viktigt att ansökningshandlingar skickas in i god tid. Det är inte tillåtet att börja anlägga förrens du har fått ett tillståndsbeslut.

Ansökningshandlingar hittar du här Länk till annan webbplats..

Dela avloppsanläggning med dina grannar

Oftast blir det billigare för dig som husägare om du satsar på en gemensam avloppsanläggning i området där du bor. En gemensam anläggning brukar dessutom rena avloppsvattnet bättre än en anläggning för bara ett hushåll.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons