PDF
Senast publicerad:

Inventering av avlopp

I Vårgårda kommun pågår inventering av enskilda avlopp, det vill säga de avlopp som inte är anslutna till det kommunala reningsverket. Uppskattningsvis finns omkring 2500 enskilda avlopp i kommunen. 

Tidsplan

Politikerna i Vårgårda kommun har gett Myndighetsnämnd Bygg och Miljö i uppdrag att utföra tillsyn på enskilda avlopp för att förbättra vattenkvalitén i kommunen. Målet är att all tillsyn ska vara utförd 2018 och att dåliga avlopp ska vara åtgärdade till 2021.

2016 bedrivs tillsynen huvudsakligen i Algutstorp, Kvinnestad och Landa. För information om när ditt område ska inventeras, vänligen kontakta bygg- och miljöenheten.

Så går inventeringen till

Utifrån de uppgifter som finns i bygg- och miljöenhetens arkiv sammanställs uppgifter om vilka typer av avlopp som finns i ditt område. Alla berörda fastighetsägare får sedan information om hur inventeringen går till. Miljöinspektören gör ett tillsynsbesök på fastigheterna i ditt område, du kan själv närvara vid inspektionen om du vill.

Efter inventeringen får du en inspektionsrapport med eventuella krav som kommer att ställas på din avloppsanläggning och information om när brister ska vara åtgärdade.

Avgift

Kommunen tar ut en tillsynsavgift för inventeringen. Avgiften omfattar hela inventeringsprocessen och inte bara besöket på din fastighet. Kommunen tar betalt för den tid det tar att leta i arkiv, göra utskick, sammanställa information, skriva anteckningar och skrivelser och annat som kan ingå i inventeringsprocessen. Alla fastighetsägare betalar en tillsynsavgift för inspektionen.

Entreprenörer verksamma i Vårgårda

I Vårgårda finns det ett antal entreprenörer som arbetar med att anlägga avloppsanordningar i Vårgårda kommun. Nedan, under relaterad information, finns en lista över de entreprenörer som bygg- och miljöenheten har information om.

Är du avloppsentreprenör verksam i Vårgårda kommun och önskar stå med på listan, kontakta då bygg- och miljöenheten.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons