Besöksadress:

Kungsgatan 45

Telefonnummer: 

Kommunens växel

0322 - 60 06 00

Renhållningschef

Mikael Johnsson

0322-600 647

GJ & Son AB

0321-68 51 00

info@gjsonab.se

Bygg- och miljöenheten

0322-600 663

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se