PDF
Senast publicerad:

Slamtömning

Slam och slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året.

Slamsugning ska göras av kommunens upphandlade entreprenör Clean-Pipe, som har avtalet fram till och med årsskiftet 2021/2022.

Normalt sett sker slamsugning automatiskt men du som anläggningsägare är ansvarig för att slamtömning sker. Anläggningsägare aviseras om slamtömning 1-5 veckor innan tömning.

Slammet lämnas sedan på Vårgårdas reningsverk Hjultorp där det behandlas i avloppsreningsverket. 

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Du kan ansöka om uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall enligt Vårgårdas lokala renhållningsföreskrifter. Ansökan görs till bygg- och miljöenheten.

Priser för slamsugning av enskilt avlopp

Volym

Pris

1 m³

850 kr

2 m³

1075 kr

3 m³

1300 kr

4 m³

1550 kr

5 m³

1775 kr

6 m³

2025 kr

Ytterligare volym, pris per m³

350 kr

Alla priser är inklusive moms

Extra slamsugning
 

Pris

Akut tömning inom 3 arbetsdagar1210 kr
Tömning under jourtid1725 kr/tim
Extra slang per 10 m, utöver de 25 m som ingår125 kr
Tömning av fettavskiljare, max 4 m³775 kr
Ytterligare m³ fettavskiljare700 kr
Tömning av fosforfälla1250 kr
Bomkörning525 kr

Alla priser är inklusive moms

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons