PDF
Senast publicerad:

Slamtömning

Slam och slamtömning

Du som inte är ansluten till kommunalt avlopp utan har enskild avloppsanläggning behöver slamsuga minst en gång om året.

Slamsugning ska göras av kommunens upphandlade entreprenör GJ & Son AB som sköter slamtömning i kommunen.

Normalt sett sker slamsugning automatiskt men du som anläggningsägare är ansvarig för att slamtömning sker. Anläggningsägare aviseras om slamtömning 1-5 veckor innan tömning.

Slammet lämnas sedan på Vårgårdas reningsverk Hjultorp där det behandlas i avloppsreningsverket. 

Priser för slamtömning finns i kommunens renhållningstaxa. Du hittar mer information här.

Uppehåll i hämtning av slam och tömning av latrin

Du kan ansöka om uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall enligt Vårgårdas lokala renhållningsföreskrifter. Ansökan görs till bygg- och miljöenheten.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons