PDF
Senast publicerad:

Dricksvattenprov

Ta ett vattenprov om vattenkvaliteten ändras

Om vattenkvalitet i din brunn förändras, till exempel i smak eller lukt, bör du ta ett vattenprov. Det är även klokt att regelbundet analysera vattnets kvalitet för att kunna dokumentera eventuella förändringar. Livsmedelsverket rekommenderar provtagning vart tredje år.

Att ta ett vattenprov är relativt enkelt och du kan själv sköta provtagningen. Innan du tar ett prov bör du kontakta ett laboratorium för att få information om hur vattenprovet ska tas och hur provet ska transporteras till laboratoriet.

Laboratorier finns listade på söksidor på internet eller på gula sidorna i telefonkatalogen. Av laboratoriet får du sedan särskilda provtagningsflaskor.

Analys och analysprotokoll

Det finns många olika riktvärden för olika mikroorganismer och kemiska ämnen. På analysprotokollet som du får från laboratoriet finns förutom en redovisning av de olika analysresultaten också ett utlåtande med kommentarer. Dricksvattnet bedöms som tjänligt, tjänligt med anmärkning eller otjänligt:

  • Tjänligt
    Innebär att vattnet från brunnen är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

  • Tjänligt med anmärkning
    Innebär att vattnet har en mindre tillfredsställande sammansättning som normalt inte bedöms medföra några hälsorisker. En anmärkning kan vara estetiskt, hälsomässigt eller tekniskt grundad. Tekniska effekter kan till exempel vara korrosion, utfällningar eller risk för igensättning.

  • Otjänligt 
    Innebär att vattnet från brunnen inte bör användas på grund av att det innehåller mikroorganismer eller kemiska ämnen som innebär en oacceptabel hälsorisk.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons