PDF
Senast publicerad:

Kommunalt vatten och avlopp

Bor du i någon av våra tätorter så har du förmodligen tillgång till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Allmänt vatten och avlopp, eller kommunalt VA, innebär att vatten- och avloppsledningar med mera ägs av Vårgårda kommun. För dig som fastighetsägare innebär det att din fastighet försörjs med vatten och avlopp genom ledningsnät, vattenverk och reningsverk som ägs och sköts av kommunen. Du behöver som fastighetsägare inte ha egen vattenbrunn eller enskild avloppsanläggning om du är ansluten till både vatten- och avloppsnätet.

Vattenförsörjning

Vårgårda kommun baserar hela sin vattenförsörjning på grundvatten. Kommunalt vatten är tillgängligt i tätorterna Vårgårda, Östadkulle och Lagmansholm. Av kommunens c:a 11 000 invånare har ungefär hälften egen brunn medan övriga försörjs med vatten från kommunala och andra större enskilda vattentäkter.

Vattnets pH-värde i kommunen ligger på 8,0 pH. Hårdhetsgraden ligger på 4,7 odH (tyska hårdhetsgrader).

Avloppsvatten

Avloppsvatten, eller spillvatten, som det också kallas, uppstår exempelvis när man spolar på toaletten, diska, tvättar eller duschar.

Det kommer också avloppsvatten ifrån industrin. Då sker provtagning på avloppsvattnet både innan och efter det renas. Resultaten bevakas av Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

Skräp som spolas ner i avloppet täpper igen ledningar, ventiler och försvårar reningsprocessen i reningsverket. Även skräp som spolas ner i enskilda avlopp hamnar så småningom på reningsverket när slamsugaren har tömt trekammarbrunnen eller den slutna tanken.

Länsstyrelsen har tillsyn på kommunens avloppsreningsverk Hjultorp, medan Bygg/Miljö utövar tillsyn på enskilda avlopp där fastighetsägaren är ansvarig.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons