PDF
Senast publicerad:

Kommunalt dricksvatten

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Vårgårda behandlas i ett vattenverk där det pH-justeras, kloreras och sedan filtreras. Nästa steg är att pumpa ut vattnet till konsumenterna, det vill säga till hushåll, skolor, vårdinrättningar, företag och industrier.

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet av ett laboratorium som söker bakterier och andra förändringar. Proverna tas av personal på vattenverket för att sedan skickas till laboratoriet för analys. Kontrollerna sker både i vattenverket och ute hos användare. Resultaten övervakas av tillsynsmyndigheten som är Bygg/miljö-enheten i Vårgårda kommun.

Vattenverket följer gällande föreskrifter från Livsmedelsverket. Mer information om vattenprover och dricksvattenkvalitet finns här.

Vattenmätare

Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren är kommunal egendom, som byts och kontrolleras vart tionde år. Läs mer om installation av vattenmätare här.

Avläsning av mätare ska göras minst en gång per år, då kommunen skickar ut ett avläsningskort. Det går att göra avläsnignar oftare, om man vill ha en mer korrekt faktura på vattenförbrukningen. Använd länken till höger för vattenmätaravläsning.

Det går även att se historik över tidigare avläsningar och över vattenförbrukning, se länkar till höger för Avläsningshistorik och Förbrukningshistorik.

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons