PDF
Senast publicerad:

Vattenprover och dricksvattenkvalitet

Under år 2020 så har 65 prover tagits på det kommunala dricksvattnet. Av dessa har 41 prover tagits på dricksvatten hos användare (ute i deras vattenkran) och 24 prov har tagits på utgående vatten från vattenverket.

Av dessa 65 prover har alla utom ett varit tjänliga för dricksvatten, dvs. av godkänd kvalitet sett till kemiska och mikrobiologiska parametrar.

Ett prov har varit otjänligt hos användare, men det bedömdes varit fel i provtagningen eller hos laboratoriet. Det provet togs om flera gånger på samma plats och visade på tjänligt dricksvatten.

Kravet på antalet vattenprover är 9 prover hos användare, för Vårgårdas storlek på vattenverk.

Under år 2021 så har samtliga dricksvattenprover hittills varit tjänliga (=godkända).

Gata/VA-enheten har tagit emot ca 20 klagomål under 2020 och 2021 på lukt och smak på dricksvatten (15 klagomål under 2020 och 4 under 2021). Av 5 530 personer anslutna på kommunalt dricksvatten, är det 0,3 % av användarna som har inkommit med klagomål.

Lukt och smak är en individuell upplevelse. Laboratoriet som testar Vårgårdas dricksvatten testar även för lukt, styrka och art (typ av doft) och det har inte varit några anmärkningar på Vårgårdas dricksvatten sett till lukt. Laboratoriet testar även vattnets innehåll av mikrosvampar/mögelsvampar och aktinomyceter, som kan indikera om det finns lukt och smak på dricksvattnet. Vårgårdas halter av dessa svampar har varit mycket låga vid provtagning av vattnet, så det bör inte vara en orsak/källa till lukt och smak.

Några orsaker till lukt och smak i vattenledningar är:

  • Bristande underhåll av ledningar. Dricksvattenledningarna i Vårgårda har inte spolats med luft-vatten-spolning tidigare, åtminstone sedan år 2007. Spolning är beställd för delar av Vårgårda våren 2021, med ambitionen att hela kommunens dricksvattennät ska vara spolat inom 4 år.
  • Gamla ledningar. Fastighetsägarna har ett ansvar att underhålla (spola och renovera) ledningsnät inne på sin fastighet.
  • Liten omsättning i kombination med mikroorganismer, som hinner växa till om vattnet är stillastående. En orsak till lukt och smak i vatten kan vara liten omsättning på dricksvatten i ledningarna, vilket är vanligt i ändar på vattenledningar och framförallt i ledningar med större dimension.
  • Järn och mangan i dricksvatten. I vattenverket behandlas vattnet för att sänka halten av mangan i utgående dricksvatten.


Upplever du problem med lukt och smak? Rådet är att spola i alla kranar i huset i minst 30 minuter.

Informera gärna Gata/VA-enheten via telefon 0322-600 600 eller e-post VA@vargarda.se.

PFAS i kommunalt dricksvatten

Under år 2017–2020 så har det tagits prov på grundvatten i brunnar som används av Vårgårda kommun för dricksvattenproduktion. Provtagning har gällt ämnena PFAS - Poly- och perfluorerade alkylsubstanser – en grupp kemikalier som har negativa hälsoeffekter.

Provresultaten visar på följande halter i en brunn:

År 2020. Prov.id 20_174. Summa PFAS: 1,1 ng/liter.

År 2018. Prov.id 18_105. Summa PFAS: 0,99 ng/liter.

År 2017. Prov.id 17_51. Summa PFAS: 1,1 ng/liter.

Provresultaten visar på följande halter i en annan brunn:

År 2018. Provpunkt 18_106. Summa PFAS <0,3 ng/gliter.

Gränsvärdet för PFAS är 90 nanogram/liter, och halterna i grundvattnet ligger runt 1 nanogram, så det är låga halter PFAS.

Livsmedelsverket säger att om dricksvattnet innehåller 0 - 90 nanogram PFAS/liter så behövs ingen särskild åtgärd. Du kan fortsätta att dricka vattnet.

Länk till information från Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons