Meddelande

Vårgårda kommun arbetar för att begränsa smittspridningen med särskilt fokus på riskgrupper. Vi strävar efter att upprätthålla prioriterade verksamheter, och har beredskap för en eskalerande situation. Vi följer Folkhälsomyndigheten och andra myndigheters rekommendationer. Dessa uppdateras kontinuerligt, vilket gör att kommunen också behöver fatta beslut med kort varsel.

PDF
Senast publicerad: 2021-01-13

Kommunalt avlopp

Avloppshantering

Kommunalt omhändertagande av avlopp görs i tätorterna Vårgårda, Lagmansholm och Östadkulle. Avlopp från Lagmansholm och Östadkulle pumpas via en överföringsledning till reningsverket i Vårgårda.

På reningsverket på Hjultorp renas allt avloppsvatten som kommer från kommunens avloppsnät. Anläggningen har mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Avloppsvatten består av både spillvatten och dagvatten. Spillvatten uppstår exempelvis när man spolar på toaletten, diskar, tvättar eller duschar. Dagvatten kommer från nederbörd och snösmältning. Det kommer även avloppsvatten ifrån industrin. Provtagning sker på avloppsvattnet både innan och efter rening. Resultaten bevakas av miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet.

Felanmälan av kommunalt vatten och avlopp

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons