Meddelande

Regeringen har infört en rad restriktioner. Bland annat ska all verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig, omedelbart stängas ned fram till den 24 januari.

PDF
Senast publicerad: 2021-01-13

Kommunalt vatten

Dricksvatten

Det kommunala dricksvattnet i Vårgårda pumpas 16 km till Vattenverket där det pH-justeras, kloreras och sedan filtreras. Nästa steg är att pumpa ut vattnet till konsumenterna. Det vill säga: hushåll, skolor, vårdinrättningar, företag och industrier.

Det kommunala dricksvattnet kontrolleras regelbundet av ett laboratorium som söker bakterier och andra förändringar. Proverna tas av personal på vattenverket för att sedan skickas till laboratoriet för analys. Kontrollerna sker både i vattenverket och ute hos användare. Resultaten övervakas av tillsynsmyndigheten som är miljöförvaltningen i Vårgårda kommun.

Vattenverket följer gällande föreskrifter från Livsmedelsverket.

Vattenmätare

Alla som har kommunalt vatten har en mätare installerad för att mäta hur mycket vatten som förbrukas. Vattenmätaren är kommunal egendom. Allt annat från servisventilen fram till tappstället är fastighetsägarens/abonnentens ansvar. Mätaren byts och kontrolleras vart nionde år. Om en mätare är installerad i ett oisolerat eller ouppvärmt utrymme kan det finnas risk för att mätaren fryser sönder vid låga temperaturer. Förebygg detta genom att isolera eller hålla utrymmet uppvärmt. En skadad vattenmätare som ska lagas bekostas avfastighetsägaren/abonnenter.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons