PDF
Senast publicerad:

Vattenläckor

Om en läcka uppstår

Ibland händer det att det uppstår en vattenläcka på kommunens ledningar. Detta kan uppstå när till exempel snön försvinner och tjälen går ur marken. Under tiden som arbetet pågår med att laga en läcka stängs vattnet av i det berörda området. Om arbetet är omfattande och kommer att pågå en längre tid ställs vattentankar ut med renvatten.

VA-verket är ansvariga för ledningar fram till din fastighetsgräns. Innanför gränsen är fastighetsägaren ansvarig och kontaktar själv VVS-företag för att avhjälpa fel på fastigheten.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons