Telefonnummer: 

0322 - 60 06 00

Journummer:

​0706-35 41 25

E-post: va@vargarda.se

Kontakt:

Gata/Va-chef
Teresa Kalisky
0322-60 05 22

Postadress:

​Vårgårda kommun
447 80 VÅRGÅRDA

Epost: 
kommunen@vargarda.se