PDF
Senast publicerad: 2018-08-06

Överföringsledning Lagmansholm - Östadkulle

Överföringsledning för vatten- och avlopp

Vårgårda kommun bygger ut överföringsledningen som idag går mellan Vårgårda och Lagmansholm till att även sträcka sig till Östadkulle. Detta öppnar för möjligheten att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet utmed ledningen.

För er som är intresserade av att ansluta er till ledningen finns möjlighet att göra en intresseanmälan. Det är helt frivilligt att koppla in sig på det överföringsledningen och det är inte bindande om ni skickar in en intresseanmälan.

Installationskostnader för att ansluta sig till överföringsledningen varierar beroende på avstånd och markförhållande. I vissa fall kan man göra en gemensam anslutningspunkt för flera fastigheter och det kan var mer ekonomiskt fördelaktigt för fastighetsägaren.

För anslutningsavgifter gäller kommunens taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde.

Karta med dragning av överföringsledningPDF

I kartan markeras ledningen med en röd linje.

Anmälan om intresse att ansluta till det kommunala VA-systemet utmed sträckan Lagmansholm-Östadkulle


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Vårgårda kommun

Fakturor

Box 21 
447 21 Vårgårda

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons