PDF
Senast publicerad:

Samrådsmöte och detaljplaner

Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

En detaljplan visar hur ett område ska bevaras eller förändras. En detaljplan innehåller bland annat bestämmelser om var i ett område man får bygga, vad byggnaderna och marken ska användas till och hur byggnaderna ska se ut.

En detaljplan kan handla om ett hus som ska byggas om, en väg som ska bli bättre eller ett helt nytt bostadskvarter som ska byggas. Om du berörs av de förändringar som en ny detaljplan innebär kan du vara med i det samråd som ingår i en detaljplaneprocess. Du har då chans att tycka till om planen.

Efter samrådet ställs planen ut i en utställning. Då kan du återigen tycka till. Om du inte säger vad du tycker nu så kan du förlora din möjlighet att överklaga i ett senare skede.

Detaljplan som innehåller förslag som är av mindre betydelse eller saknar intresse för allmänheten beslutas av stadsbyggnadsnämnden (enkelt planförfarande). Övriga detaljplaner måste även kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige besluta om. Beslutet att anta en detaljplan kan överklagas. Detta måste göras inom tre veckor från den dag beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

Överklagan måste göras skriftligt till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos regeringen, som är högsta beslutande instans.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons