PDF
Senast publicerad:

Medborgardialog

Vårt demokratiska samhälle står idag inför en rad utmaningar och förändringar. Det gäller såväl i Vårgårda kommun som i det nationella och internationella perspektivet. En stor del av medborgarna är intresserade av att diskutera frågor samt vara med och påverka beslut som får konsekvenser för den egna vardagen. Trenden går dock mot att allt fler väljer andra vägar för påverkan än den traditionella partipolitiken.

För att fånga engagemang och nya infallsvinklar är det därför viktigt att kommunen öppnar upp för en dialog på medborgarnas villkor. Det kan vara genom att använda befintliga arenor eller skapa nya. För en ökad medborgardialog gäller det att hitta dialogformer för olika målgrupper och frågor, men också skapa förutsättningar så att alla medborgare har möjlighet att deltaga i en dialog.

Kommunfullmäktige i Vårgårda kommun antog under våren 2014 riktlinjer och principer om hur kommunen ska arbeta med att de som bor eller vistats i kommunen ska få en större möjlighet att vara delaktighet och ha inflytande i beslut som rör deras vardag.

Vårgårda kommuns övergripande syfte med Medborgardialog är:

  • Dialogen mellan förtroendevalda och kommuninvånare ska förbättras och utvecklas för att upprätthålla en levande demokrati.
  • Dialogen ska möjliggöra att fler medborgare för möjlighet att vara med och påverka påverka beslut som rör deras vardag.
  • Dialogen ska syfta till att förbättra underlaget till de politiska besluten genom att underlaget kompletteras med medborgarnas synpunkter, önskemål och visioner
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons