Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Energianvändning - nyckeltal

All energianvändning påverkar miljön. Det finns lokala och nationella miljömål om att energianvändningen ska minska. För en minskning av energianvändningen krävs fortsatt energieffektivisering inom industri, bebyggelse och transporter.

Energianvändningen i Vårgårda har minskat med 14 procent, från 280 till 240 GWh mellan 2013 och 2009. 

Energianvändning per sektor
Sektor2009 (GWh)2013 (GWh)
Jordbruk, skogsbruk, fiske1717
Industri, byggberksamhet4928
Offentlig verksamhet98
Transporter10592
Övriga tjänster2512
Hushåll7776
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons