Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

Kommunal Anslagstavla

Här kan du läsa alla anslag och kungörelser från Vårgårda kommun. Det senaste anslaget visas längst upp under respektive instans. Klicka på anslagets rubrik för att få upp det på en egen sida.

Anslag Kommunfullmäktige

Anslag Kommunstyrelsen

Det finns inga anslag att visa

Anslag Myndighetsnämnd Lärande och omsorg

Anslag Myndighetsnämnd Bygg och miljö

Anslag Servicenämnd Ekonomi och personal

Det finns inga anslag att visa

Överklaga beslut

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons