PDF
Senast publicerad:

Kallelse Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 19 oktober 2021

Organ:

Myndighetsnämnd Lärande och Omsorg

Sammanträdesdatum:

2021-10-19 klockan 14:00

Datum då anslaget sätts upp:

2021-10-12

Datum då anslaget tas ned:

2021-11-19

Förvaringsplats för kallelsen:

Kommunhuset Vårgårda kommun, Kungsgatan 45, 447 90, Vårgårda

Sekreterare:

Sofia Jannesson

Ta del av hela kallelsen

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons