Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från den dag beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen. 

När någon begär att få lagligheten av kommunens eller landstingets beslut prövad, laglighetsprövning, ska ett sådant överklagande lämnas in direkt till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten i Jönköping

Postadress:
Box 2201, 550 02 Jönköping