PDF
Senast publicerad:

Kungörelse om granskning av Fördjupning av översiktsplanen – Småstaden Vårgårda 2040

Ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Vårgårda tätort har upprättats. Fördjupningen av översiktsplanen lägger grunden för hur Vårgårda tätort ska utvecklas och hur mark- och vattenområden i tätorten ska användas. Planens målbild är att Vårgårda ska utvecklas till en grön och hållbar småstad till år 2040.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2022 att ställa ut förslag till fördjupning av översiktsplanen för granskning.

Granskningen pågår 6 juli – 7 september 2022.

Under granskningstiden finns planförslaget i sin helhet tillgängligt på kommunens hemsida, www.vargarda.se/fop Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Planförslaget ställs även ut i kommunhusets foajé, Kungsgatan 45 i Vårgårda.

Synpunkter lämnas skriftligen senast den 7 september till fop@vargarda.se.

Synpunkter kan även skickas med brev till

Vårgårda kommun
Samhällsbyggnad Bygg och miljö
447 80 Vårgårda

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons