Meddelande

Den svenska energiförsörjningen är i grunden stabil. Det finns dock en ökad risk för effektbrist under de kallaste dagarna i vinter. Det är många som arbetar för att minska sårbarheten i samhället, bland annat genom att arbeta med processen kring styrel och med energibesparing. Vårgårda kommun följer utvecklingen och har publicerat en samlingssida med länkar, tips, råd och andra delar som kan vara nyttiga.

PDF
Senast publicerad:

Utställning av lokala renhållningsföreskrifter

Vårgårda kommun uppdaterar sina kommunala renhållningsföreskrifter. I enlighet med miljöbalken (1998:808) 15 kap 42 § ställs förslaget ut för granskning under fyra veckor.

Revideringen görs framför allt med anledning av att lagstiftningen har ändrats. Begreppet hushållsavfall finns inte längre utan heter nu avfall under kommunalt ansvar.

Eget omhändertagande av latrin har fått en egen paragraf och dokumentet har kompletterats med en utökad sorteringsanvisning som bilaga.

Förslaget grundar sig på ett uppdaterat vägledande dokument från branschorganisationen Avfall Sverige.

Utställningstid är 27/9 till och med 25/10.

Du hittar dokumentet nedan samt på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset.

Synpunkter ska inkomma skriftligen till renhållningsavdelningen via Emma Gustafsson senast 25/10. Synpunkter kan också mailas till emma.gustafsson@vargarda.se

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons