PDF
Senast publicerad:

Samråd 2 för detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.

Samhällsbyggnad/Bygg- och miljöenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för Bryggaren 10 m.fl.. Planområdet är centralt beläget strax söder om järnvägsstationen. Planen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900).

Planens syfte är att möjliggöra komplettering av kvarteret Bryggaren med nya markbostäder i anslutning till Vårgårda centrum.

Samtliga planhandlingar och utredningar finns tillgängliga på Vårgårda kommuns hemsida: https://vargarda.se/medborgare/samhallsplanering-och-trafik/samhallsutveckling-och-planering/detaljplanering/pagaende-detaljplaner Länk till annan webbplats.

Planförslaget finns utställt under tiden den 14 september – 9 oktober 2023 vid kommunens reception.

Information om detaljplanen lämnas av Bygg- och miljökontoret, tel. 0322-600 660.

Eventuella synpunkter ska vara inkomna senast den 9 oktober 2023. Den som inte senast under granskningstiden skriftligen framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

E-post: kommunen@vargarda.se

Postadress:

Vårgårda kommun

Samhällsbyggnad Bygg och Miljö

447 80 Vårgårda

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons