PDF
Senast publicerad:

Kommunens organisation

Så här fungerar Vårgårda kommun

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Vårgårda kommun är en politiskt styrd organisation. Det är de förtroendevalda som har huvudansvaret för den kommunala verksamheten. Det är du, i form av Vårgårdabo, som bestämmer vilka som blir förtroendevalda genom att rösta i kommunalvalet.

De förtroendevalda sitter i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige väljer ut ledarmöten till kommunstyrelsen som i sin tur har hand om den dagliga verksamheten i kommunen.

Vad kännetecknar en kommun?

En kommun är begränsat till ett geografiskt område. Kommunens medlemmar består av de som är folkbokförda i kommunen, är ägare av fast egendom i kommunen eller är taxerade till kommunalskatt i kommunen. Vårgårda kommun har nära 12 000 invånare december 2018.

Vad har Vårgårda kommun för uppgift?

Genom speciallagstiftningen har kommuner fått ansvar för viktiga samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner kan även fatta beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. Vårgårda kommun utför obligatoriska liksom frivilliga uppgifter.

Du kan läsa om obligatoriska och frivilliga uppgifter som kommunen genomför under varje verksamhet. Klicka på den verksamhetsbubbla som du är intresserad av.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons