Återremiss

 

Ett ärende kan återremitteras. Det betyder att frågan ska utredas ytterligare innan kommunfullmäktige fattar beslut.