Beredning

 

Beredning är en typ av utredning, ett sätt att förbereda ett ärende innan det går till beslut. Beredningen kan göras av tjänstemän som tar fram fakta i ärendet och inhämtar synpunkter från andra. Ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige ska först behandlas i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan ett förslag till beslut som fullmäktige får ta ställning till.