Bordläggning

 

På kommunfullmäktige och nämndsmöten kan beslutas att ett ärende ska bordläggas. Det betyder att beslut i frågan skjuts upp och att samma ärende i oförändrat skick ska tas upp vid nästa sammanträde.