En ledamot i kommunfullmäktige kan ställa en fråga till en politiker som har ansvar för ett visst område. I debatten i fullmäktige får bara den som ställt frågan och den svarande delta. En fråga leder inte till något beslut.