Interpellation

 

Interpellation är en fråga som lämnats in skriftligt i förväg till en ordförande i en nämnd, ett kommunalt bolag eller till någon av kommunstyrelsens ledamöter. Skälet till att man ställer en interpellation kan vara att man vill skapa offentlig debatt om en fråga. Alla ledamöter får delta i debatten. En interpellationsdebatt leder inte till något beslut.