Reservation

 

En ledamot eller ett parti i kommunfullmäktige kan reservera sig mot ett beslut som kommunfullmäktige fattar. Anledningen är att ledamoten vill visa att man inte håller med om det som fullmäktige bestämt. Reservationen kan följas av en skriftlig motivering.