PDF
Senast publicerad:

Samhällsbyggnad

Organisationsträd samhällsbyggnad Kostenheten Renhållningsenheten Lokalvårdsenheten Bygg- och miljöenhet Fastighetsenhet

Verksamheten för samhällsbyggnad består av sex enheter:

  • Bygg- och miljö
  • Fastighet
  • Lokalvård
  • Renhållning
  • Gata, park och VA
  • Kost

Därefter finns en funktion för samordning under samhällsbyggnadschefen som stöder hela verksamheten.

Tryck på enheterna i organisationsträdet för att få mer detaljerad information om varje enhet.

Vad ansvarar vi för?

I kommunens vision är det en tydlig målsättning om tillväxt. En sådan målsättning kräver stora insatser i planarbete och framförhållning på ett flertal områden. Vart vill vi och var kan vi växa? Vårt ansvar och uppdrag är att på ett effektivt sätt planera för det ökade behov av service och andra samhällsfunktioner som en tillväxt kräver.


Viktigt för oss på Samhällsbyggnad, med många skiftande verksamheter, är att samordna avdelningarna så att arbetet sker mot gemensamma mål. Utöver en intern samordning inom kommunkoncernens olika verksamheter ingår även uppdrag att undersöka samarbetsmöjligheter med kringliggande kommuner. Allt för att uppnå en kostnadseffektivare verksamhet.

Det här arbetar vi för

Vi arbetar för att effektivisera verksamheten där det är möjligt genom nya arbetsmetoder och tekniska lösningar. Kommunens produkter ska kunna jämföras med den privata sektorn.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons