PDF
Senast publicerad:

Renhållningsenhet

Renhållningsenheten finansieras via en avfallstaxa som är beslutad av kommunfullmäktige. Enheten har gemensam personal med Herrljunga kommun.

Hos oss arbetar:

  • Renhållningschef
  • Vågskötare som bemannar Tumbergs återvinningscentral

Vad ansvarar vi för?

Vi på Renhållningsenheten ansvar för att samla in hushållsavfall och se till att det tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt på en behandlingsanläggning. Vi driver Tumbergs återvinningscentral där invånare kan lämna farligt avfall samt grovavfall.

Vi arbetar för att:

  • Avfall och restprodukter ska återföras i kretsloppet på ett sätt så att miljön inte tillförs giftiga eller svårnedbrytbara ämnen.
  • Den totala mängden avfall och avfallets farlighet ska minska.

För att nå målen arbetar vi för att ge kommunens invånare så goda förutsättningar som möjligt att hand om sitt avfall. Det gör vi bland annat genom att införa matavfallsinsamling, hög tillgänglighet till Tumbergs återvinningscentral samt genom att ge ut en sorteringsguide.

 
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons