PDF
Senast publicerad:

Enhet för förebyggande

Förebryggandeenheten arbetar med att aktivera äldre, stödja anhöriga, ansvara för korttidsboende samt hjälpa äldre under natten med omvårdnad.

Hos oss arbetar:

 • Äldrepedagog/aktivitetshandledare
 • Anhörigsamordnare
 • Ekonomibiträde
 • Undersköterskor
 • Vårdbiträden
 • Enhetschef

Vad ansvarar vi för?

Vi ansvarar för att aktivera äldre i form av social gemenskap och aktiviteter kring hälsa och kultur. Vårgårda har två träffpunkter för äldre: Träffpunkt på Kullingshemmets äldreboende och Trevnaden som ligger på Floragatan. Vi arbetar även med anhörigsamordning som är till för familjemedlem, släkting eller vän. Vi hjälper eller stödjer en närstående, som på grund olika orsaker inte klarar vardagen på egen hand.

Vi ansvarar för att ta hand om de äldre under natten som bor på Kullingshemmets äldreboende samt Vårgårdens demensboende och Korttidsboende. Vi hjälper även de människor som har behov av hemtjänst på natten. Vårt sista ansvarsområde innefattar korttidsboende som är ett tillfälligt boende och omfattar omvårdnad, service, aktivering och funktionsbevarande insatser.

Syfte med korttidsboende är att:

 • Avlösa för anhörig
 • Utreda grundligt för att bedöma om en person kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse
 • Tillgodose omvårdnaden i väntan på plats i särskilt boende
 • Erbjuda återhämtning efter sjukdom eller skada
 • Vårda i livets slutskede
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons