Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Historia

Efter att ha arbetat i hela riket med att etablera nya landsvägar, järnvägar och stora byggnadsprojekt köper entreprenören och Riddaren av Vasaorden, Fredrik Sundler, gården Wårgårda år 1840. Gården låg i byn Wårgårda i Siene socken. Fredrik Sundler gör därefter namnet Vårgårda känt i hela Sverige, långt innan järnvägen järnvägen och stationen byggdes.

Fredrik Sundler ser till att Vårgårda station byggs och kring denna byggs sedan nuvarande Vårgårda tätort upp. Den 16 december 1857 öppnades stambanan för trafik mellan Göteborg och Vårgårda och efter det så utvecklas samhället runt stationen allt mer. 1858 startade den förste handelsmannen upp sin verksamhet i anslutning till stationen i Vårgårda. Första biblioteket öppnas 1859 och den första banken öppnar 1864. 1862 ser Fredrik Sundler dessutom till att stationen, där han vi denna tid också tjänstgjorde som stins, också blev postinrättning.

Den 1 januari 1952 bildas Vårgårda storkommun när flera mindre landskommuner slogs ihop. Vårgårdas första kommunfullmäktige valdes redan 1950 för att se till att det fanns en fungerande förvaltning när storkommunen bildades.

Andra viktiga årtal i Vårgårdas historia:

1953- Vårgårdas kommunvapen invigs

1958- A2 övergav Tånga Hed, Kullingshemmet invigs

1967- Bröderna Fåglum vinner VM-guld i lagtempo och tilldelas bragdmedalj

1975- Vårgårdas Centrumhus invigs

1977- Tågen slutade att stanna i Vårgårda

1982- Vårgårda fotoklubb arrangerar sin första naturfotofestival

1987- Byggnaden Kulturen invigs

1990- Vårgårda passerar 10 000 invånare

1994- Företagsnätverket Center of Innovation bildas

1996- Tågen stannar åter i Vårgårda

1997- Sundlergymnasiet invigs

Källor: Boken ”Fredrik Sundler- En märklig man” av Lars-Åke Kempe och boken ”Vårgårda kommun 50 år” utgiven av Vårgårda kommun och Alingsås tidning 2002Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons