PDF
Senast publicerad:

Kommunens mål och uppdrag

Målen utgår från visionens målområden och inriktningar. Målen beskriver det resultat och den kvalitet som verksamheten ska leverera och målen är också av betydelse för en god ekonomisk hushållning i Vårgårda kommun.

Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommnun 2022-2024 innehåller mål och mätetal med fastställda målvärden. Pdf, 1.5 MB.

Uppdrag

Uppdrag ges i Budget och verksamhetsplan för Vårgårda kommun när förvaltningen ska genomföra utredningsuppdrag eller aktiviteter under planperioden. Detta är inte resultat-, kvalitetsmål eller mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målens utveckling följs över tid, uppdragen är konkreta och ska utföras inom angiven tidsram.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons