Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Målområde Hållbar miljö

Vårgårda kommun ska ha en stark miljöprofil där kommunens verksamheter är ledande och ett föredöme i arbetet att skapa det hållbara samhället.

Mål

Vårgårda ska nå en god placering i Miljöaktuellts kommunranking

Strategi:

Fortsatt grundligt och långsiktigt arbete i enlighet med kommunens Miljöpolicy, Miljöstrategi samt visionens fokusområde Hållbar miljö i verksamheterna skapar förutsättningar för att nå bättre resultat. Övriga mål under målområde hållbar miljö
bidrar även till möjlighet för bättre placering. Enligt Miljöstrategin är strävan att alla åtgärder ska påbörjas och helst vara slutförda innan år 2020 är slut. Detta innebär att
det är ett stort arbete som ska genomföras under perioden. Hela förvaltningen berörs, vissa enheter mer än andra. För att få en bättre placering behöver förvaltningen utveckla bland annat hållbar samhällsplanering och byggande, såsom riskanalys vid översiktsplanering och klimatanpassning vid nybyggnation samt miljöledningssystem i verksamheterna. En strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030 behöver också arbetas fram.

Mätmetod - Placering i Aktuell hållbarhets kommunranking.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

80

70

65

123

114

116

Mål

Andelen ekologiska livsmedel ska öka

Strategi:

Den nya livsmedelsupphandlingen som träder i kraft 1 oktober 2017 och löper på 4 år innehåller fler ekologiska produkter än tidigare. Av dessa är fler produkter än tidigare konverterade, det vill säga det finns bara ett ekologiskt alternativ i avtalet. Förvaltningen har därmed bättre förutsättningar för att kunna öka andelen ekologiska varor. Vid val av livsmedel tar Kostenheten också hänsyn till närproducerade och svenska livsmedel som man vill prioritera och de väljs ibland före det ekologiska. Balansen mellan ekonomi, ekologiskt, svenskt och närproducerat gör det svårt, men strävan är att nivån av ekologiska livsmedel ska var så hög som möjligt. Strategin vid livsmedelsinköp är att välja de livsmedel som ger stora kvantiteter, men till ett försvarbart pris. Skola och barnomsorg prioriteras.

Mätmetod - Andelen (%) ekologiska livsmedel mätt i kronor.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

32

33

34

23

25

Mål 31

Mål

Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen ska öka

Strategi:

Förbättrade rutiner kring att vid nyanskaffning konsekvent välja gasfordon och andra fossiloberoende fordon. Utbyte av äldre och ägda diesel- eller bensindrivna fordon behöver ske för att målet ska nås. Flertalet av dessa fordon är specialinredda servicebilar, vilket också kommer att medföra ökade kostnader. Målet innefattar förutom gasfordon även andra fossiloberoende fordon vilket öppnar upp för fler typer av fordon samt att befintliga elfordon och laddhybrider kan bidra till måluppfyllelsen.

Mätmetod - Andelen fossiloberoende fordon i kommunkoncernen ska öka


Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

Andel %

2019

2020

2021

2016

2017

2018

Gasfordon

57

60

60

37

41

Mål 55

Fossiloberoende fordon *) av det totala antalet bilar i förvaltningen och kommunens bolag

70

100

100

42

44

Mål 60

*) avser laddhybrider, biogas-, vätgas-, och elfordonMål

Matavfall som återvinnas genom biologisk behandling ska öka

Strategi:

För att kunna uppnå målet behöver fler en- och tvåfamiljshus ansluta sig till ett abonnemang som sorterar ut sitt matavfall. Med start 1 januari 2018 sänktes taxan för insamling av matavfall med 20 procent. Förhoppningen är att vid varje aktureringstillfälle ska fler abonnenter ansluta sig till ett matavfallsabonnemang.
Den andra och minst lika viktiga förbättringen ligger i att de hushåll som redan idag anslutit sig till abonnemang matavfall ska bli ännu bättre på att sortera ut sitt matavfall. Ökad utsortering uppmuntras genom fortsatta informationsinsatser internt och externt samt presentation av framgångsresultat. Informationen ska göras mer lättillgänglig.

Mätmetod - Andelen (%) av uppkommet matavfall som återvinns genom biologisk behandling.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

53

54

55

22

37

Mål 50

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons