Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Målområde Konkurrenskraftigt näringsliv

Vårgårda ska ha ett gott näringslivsklimat och fler företag och branscher ska etablera sig i kommunen.

Mål

Vårgårda kommun ska ha ett konkurrenskraftigt och växande näringsliv

Strategi:

Ett kontinuerligt arbete sker kring etableringar sker i samverkan mellan Center of Innovation och förvaltningen. För att målet ska nås behöver det tas fram etableringsmark på nya områden i kommunen. Arbetet med att hitta nya markområden
för etableringar måste prioriteras. Fortsatt arbete i etableringsgruppen där aktivt arbete sker med de befintliga köparna av industrimark så de är fortsatt nöjda med servicen samt samordning av nya intressenter till industrimark.

Mätmetod - Antal nya företagsetableringar per år

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

>2

>2

>2

Nytt mål 2018

Nytt mål 2018

Mål >2

Mål

Antalet nystartade företag per 1000 invånare ska öka

Strategi:

Resultatet för detta mål är inte direkt kopplat till den verksamhet som kommunen bedriver och kommunen har relativt liten möjlighet att påverka resultatet. Det är många faktorer som påverkar resultatet som kommunen inte kan styra över. En viktig faktor är att fortsatt arbeta med att behålla det goda näringslivsklimatet. Anordna drop in-kvällar för företagare samt starta eget-kurser på fler språk.

Mätmetod - Antalet nystartade företag per 1000 invånare.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

6,5

6,5

6,5

8,8

6,5

Mål 6,5

Mål

Vårgårda ska vara bland de 20 bästa kommunerna i Sverige på företagsklimat

Strategi:

Fortsätta erbjuda aktiviteter COI och kommunen i samverkan. Ytterligare rekrytering till Bygg och miljö för att kunna möta det ökade behovet av handläggare. En utmaning för både företagen och Vårgårda kommun är att hitta medarbetare med relevant utbildning.

Mätmetod - Placering i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Målvärde

 

 

Utfall tidigare år

 

 

2019

2020

2021

2016

2017

2018

<20

<20

<20

8

10

9

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons