PDF
Senast publicerad:
Kommunledning, politik och näringsliv glada över årets omdöme

Fr. v. Tony Willner (Opp. råd), Alfred Dubow (Samhällsbyggnadschef), Emil Costa Santos (Prao), Lars Björkqvist (Kommunchef), Bengt Hilmersson (Kommunalråd), Magnus Haggren (Förbundsdirektör Boråsregionen), Magnus Nilsson (Ordf. COI) , Johanna Heleander (Näringslivssamordnare COI).

Vårgårda på första plats i företagsklimat 2019

Idag släpptes enkätresultatet från undersökningen Företagsklimat av Svenskt Näringsliv. Vårgårda fortsätter få väldigt goda resultat från företagare i kommunen. I det allmänna omdömet är Vårgårda kommun på första plats i hela riket. Det är väldigt glädjande att företagen trivs i Vårgårda.

Idag (tisdag 21 maj) kom resultatet av Svenskt Näringslivs enkätundersökning. Där har de frågat företagare om hur de upplever kommunens företagsklimat. Vårgårda kommun har sedan många år tillbaka fått fina omdömen från de lokala företagen. Främst har vi utmärkt oss kring god service och inställning till företagande. I år hamnar Vårgårda högst av alla.

- Det är viktigt att kommunen och de lokala företagen har samma mål för kommunen. I Vårgårda vill vi växa och då är det oerhört viktigt att alla delar i samhället samarbetar mot det gemensamma målet, säger Johanna Heleander, näringslivsutvecklare i Vårgårda kommun.

Samhällsbyggnad en viktig verksamhet

På morgonen bjöds verksamheten Samhällsbyggnad in till en gemensam frukost inför Svensk Näringslivs offentliggörande av rankingen. Samhällsbyggnad består av många av de funktioner som företagare möter i sin vardag. Det är ofta avgörande för hur kommunen och näringslivet kan samarbeta och hitta gemensamma vägar fram.

- Kommunikationen med företagen och företagarna leder till större förståelse för varandras olika utgångspunkter och ger ett bättre samarbete säger Bengt Hilmersson, kommunstyrelsens ordförande.

- Framför allt är det "mjuka värden" som är viktiga. Att bli bemött på ett bra sätt och att vilja hitta lösningar som fungerar för såväl kommunen som företagen, framhåller kommunchef Lars Björkqvist.

Alfred Dubow, chef för Samhällsbyggnad tycker det är roligt att få bra resultat.

- Förtroendet för företagarna är ömsesidigt. Vi upplever att det är i mötet med personer, företag såväl som medborgare, som vi hittar vägar framåt. Vi vill möta alla på samma sätt och det gäller att fortsätta detta arbetet och även bli bättre på det också.

Några värden

Vårgårda kommun fick i det allmänna omdömet 4,71 på en sexgradig skala. Det är bäst i landet! Vi höjer oss från 4,47 från föregående år.

Hur företag upplever tjänstemäns attityder till företagande fick 4,7 av 6. Även det bäst i landet.

Även när det gäller upphandling hamnar Vårgårda i topp. 4,03 i poäng. En stor ökning från föregående år och det är positivt.

- Vi har ju arbetet tydligt med detta, vad det är vi ska upphandla. Jag tror att det uppskattas att företag bjuds in och får se vad vi ska upphandla, att alla får chansen att vara med, säger Lars Björkqvist.

- Resultatet är riktigt roligt, det är alltid extra glädjande att vara bäst! Vårgårda kommun och Center of Innovation har jobbat hårt och målmedvetet med aktiviteter, i syfte att stärka och bevara det goda företagsklimatet, och det är det vi åter ser resultatet av, konstaterar Magnus Nilsson, ordförande i Center of Innovation.

Om undersökningen Företagsklimat

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för foretagsklimat.se. Genom att de varje år låter ungefär 30 000 företagare i Sverige ge sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service och tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar ges det lokala företagsklimatet en plats i debatten. I Vårgårda svarade ca 100 företag på enkäten.

Vad är ett bra företagsklimat? Det är företagen själva som har svarat. Det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen väger tungt i Svenskt Näringslivs ranking. Det allmänna omdömet är en tredjedel av den totala rankingen som släpps i september 2019.


Undersökningen mäter:

  • Företagsklimat
  • Kontakt med kommunen
  • Attityder till företagande
  • Kommunens myndighetsutövning
  • Information och dialog
  • Förutsättningar för företagande

Den årliga rankingen där Vårgårda har legat högt i många år (plats 9 2018) presenteras först i höst, då räknas fler delar in, hämtade från relevant statistik. Det allmänna omdömet är dock en betydande del av den slutliga rankingen.

Kommunrankingen släpps 24 september 2019. På Företagsklimats sida Länk till annan webbplats. kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

Frukost med Samhällsbyggnad

Frukost inför offentliggörandet av ranking

Utmaningar

När företagen trivs och går bra, när företag utvecklar och etablerar sig är det också viktigt med att erbjuda kompetens i Vårgårda och från närområdet. På Svenskt Näringsliv uttrycker företag oro för skolan och de utmaningar som finns med att erbjuda god kompetens till företagen i Vårgårda. Något som även kommunens kommunalråd Bengt Hilmersson och oppositionsråd Tony Willner uttrycker.

- Det är fantastisk roligt att vi har ett bra företagsklimat! Vi tror att företagen varit ännu gladare om skolans resultat också var mer positiva. Vi måste arbeta med den frågan för att möta behovet.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons