PDF
Senast publicerad:
Sjö och berg för att visa en symbol för sverige som ska försvaras i Totalförsvaret

© Foto: Alexander Gustafsson Försvarsmakten

Tillsammans försvarar vi Sverige och varandra – Totalförsvarsövning 2020

Kommunerna har viktiga uppgifter inom den civila delen av Sveriges totalförsvar. 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige, där Vårgårda kommun deltar. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och övningen ska bidra till att stärka Sveriges motståndskraft.

Öva för att stärka motståndskraften

2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Övningen genomförs i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige utsätts för väpnat angrepp. Utifrån scenariot genomförs flera övningsmoment under 2020.

MSB och Försvarsmakten ansvarar för övningen där kommuner, regioner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter, företag och frivilliga försvarsorganisationer medverkar.

Vår kommun deltar i övningsmomentet regional samverkan. Under övningen ställs vi inför olika händelser där vi bland annat får diskutera beslutsfattande, planering och prioritering av samhällsviktig verksamhet, kommunikation med allmänheten och samverkan med andra samhällsaktörer.

Övningen är en möjlighet för vår kommun att höja kunskapen om vår roll i totalförsvaret och kommer att utveckla vår förmåga ytterligare. Övningen ska bidra till att vi uppfyller kraven i kommunöverenskommelsen om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020, där fokus just nu ligger på att

  • stärka säkerhetsskyddet
  • höja kompetensen när det gäller totalförsvar
  • ta fram planer för den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap.
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons