Meddelande

Nu börjar det bli aktuellt med information om valet 2022 den 11 september. Kommunen har samlat information och några nyheter som är bra att känna till för både väljare och partier. Det finns en länk under genvägar som går direkt till sidan.

PDF
Senast publicerad:
Bild med en guldmedalj i mitten för att beskriva Vårgårda kommuns förstaplats i årets Näringslivsranking

Vårgårda har Sveriges bästa företagsklimat!

Vårgårda kommun klättrar från tredje till första plats i Svenskt Näringslivs ranking som släpptes idag den 22 september 2021. Vårgårdas fina placering grundar sig på höga betyg från företagarna vad gäller attityder, service och bemötande. Vårgårda kommun har alltså Sveriges bästa företagsklimat!

Bengt Hilmersson, kommunalråd i Vårgårda, menar att den jämna och uppåtgående placeringen är en spegling av långsiktigt samarbete.

Det kan ju uppfattas att det bara är att göra som vanligt för att behålla en hög ranking, men varje år har sina utmaningar. Senaste året har vi jobbat med nya kommunikationssätt och att ta sig lite extra tid vid tillfällen man möts ändå. Det är väldigt viktigt, för alla relationer, även mellan en kommun och dess företagare att det bygger på förtroende för varandra. Att vi påminner varandra, när något glöms. Att vi i kommunen verkligen ser oss själva som en serviceorganisation för medborgare och företag. Och till sist, att vi är lösningsfokuserade, det ska kunna gå att genomföra, särskilt här i Vårgårda, säger kommunalråd Bengt Hilmersson.

Under pandemin har vi verkligen ställts på prov och har haft stor nytta av våra goda relationer till Näringslivet. Vi fick tidigt igång en Företagsakut där många företag hörde av sig för att kunna få hjälp med omställningsstöd osv. säger Johanna Heleander, Center of Innovation. Vi har också haft en kontinuerlig dialog med våra företag kring regler och policys för smittspårning, möjlighet till vaccination osv. Självklart blir det ett mer effektivt samarbete när det finns ett högt förtroendekapital där vi har dragit nytt av varandras kompetenser.

Vårgårda har de senaste 13 åren legat bland de 15 högst rankade kommunerna i Sverige.

Företagsklimats sida Länk till annan webbplats. kan du jämföra resultat mellan flera kommuner och Sverigesnittet.

Framsida på rapporten från Svensk Näringsliv där COI:s ordförande pryder förstasidan

Rapporten från Svenskt Näringsliv

Bildspel från den förenklade presskonferensen

Svenskt Näringsliv gästade Vårgårda på morgonen och det hölls en enkel presskonferens i entrén till kommunhuset. På bilderna ser ni Johanna Heleander, Näringslivssamordnare, Sabina Talavanic, stadsarkitekt/bygg- och miljöchef, Tony Willner, oppositionsråd (S), Alfred Dubow, chef Samhällsbyggnad, Bengt Hilmersson, kommunalråd (C) och Lars Björkqvist, Kommunchef.

Glädjen spred sig mer och mer när det framkom att Vårgårda återigen hamnade på första plats i Västra Götaland tills att det presenterades att Vårgårda även är på första plats i hela Sverige.

Ranking sedan 2007

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

1

3

4

9

10

8

11

13

14

11

18

11

15

9

14

Bakgrund: Svenskt Näringsliv Företagsranking

Våra företag och de människor som är verksamma inom dem lägger en god grund för vår välfärd. De beslut som tas inom företagen, med strävan om att växa, anställa, investera, importera, exportera eller lägga ner sin verksamhet ger effekter på flera områden. Det påverkar sysselsättning, skatteintäkter och utbudet av varor och tjänster vi har tillgång till. Företagens beslut påverkar den omgivningen och därför är det viktigt att känna till hur de ser på sin omedelbara omgivning. Vilka förutsättningar det finns lokalt att driva och starta företag.

Företagen verkar inte bara på en global och nationell arena, de har också en närmiljö, en kommun, där de fysiskt finns och där deras beslut om att växa, anställa eller lägga ned fattas.

Rankingen

Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för rankingen. Varje år ger ungefär
60 000 företagare i Sverige sina synpunkter på attityderna till företagande, kommunens service eller tillämpningen av lagar och regler i den kommun där de verkar. Syftet är att lyfta fram var i Sverige det är bäst att starta och driva företag. 

Rankingen innehåller olika faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagens uppfattning om ”Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen”. Övriga frågor är bland annat: Service till företag, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter och Tillgång på arbetskraft med relevant kompetens.

I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in.

"Det handlar om tillstånd och tillsyn, om bemötande och en tillförlitlig och snabb ärendehantering. Det handlar också om vilket utrymme kommunen ger till företagande inom traditionellt offentliga verksamheter och vilken bild skolan förmedlar av företag och företagande. Det handlar om attityder till företagande hos kommunpolitiker och tjänstemän men också i samhället i stort. Det kommunen kan göra för att underlätta för företagen att växa - anställa fler och därmed skapa fler jobb, bidra till högre tillväxt som leder till högre välstånd och starkare välfärd - det ska kommunen också göra."

Källa: www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons