Meddelande

Receptionen i kommunhuset har ändrade öppettider över sommaren. Veckorna 28-31 har vi öppet mellan kl 09.00-13.00 måndag-fredag. Övriga veckor är det öppet som vanligt! Med önskan om en trevlig sommar!

PDF
Senast publicerad:

Undersökning om folkhälsa – Hälsa på lika villkor

Nästa vecka skickas den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, ut till ett urval av personer från 16 år och uppåt. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Undersökningen kommer att ligga till grund för planering av folkhälsoinsatser i kommunen och länet. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

Korta fakta om nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor:

  • Hälsa på lika villkor är en nationell studie, undersökningen genomförs i hela Sverige.
  • Undersökningen görs vartannat år i Västra Götaland.
  • Undersökningen görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges regioner.
  • Ett slumpmässigt urval av totalt 92 000 personer i åldern 16 år och uppåt i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen står för 1000 enkäter i varje kommun.
  • Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar över tid.
  • Frågeformuläret omfattar totalt 61 frågor i det nationella urvalet + 14 egna tilläggsfrågor för Västra Götalandsregionen (fråga 62–75)
  • Möjliggör för att jämföra levnadsvanor, hälsa mm mellan olika områden i länet, olika grupper i befolkningen, tex ålder, kön, socioekonomi, födelseland etc.
  • Resultaten kommer att vara tillgängliga i statistikdatabasen Länk till annan webbplats.

Till dig som får enkäten – tack för att du är med och bidrar till en bättre folkhälsa!

För mer information: https://www.vgregion.se/folkhalsoenkaten Länk till annan webbplats.

Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons