Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:

Kommunens service mäts i Löpande insikt

I slutet av april 2023 presenterades Löpande Insikt 2022, en uppföljning av kommunens service (NKI). Undersökningen är ett sätt att följa upp kommunens service för att se vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Vårgårda kommun har ett bra resultat och landar på ett totalt NKI på 78.

Det är en marginell minskning från föregående år (80), vilken främst beror på att områdena livsmedelskontroll och bygglov försämras. Lägst omdöme ges brand. Kommunen får högst omdöme inom bemötande, vilket är positivt.

Samtliga serviceområden har ett index mellan 77-85 vilket är ett mycket gott betyg. Kommunen förbättrar sig på flera punkter, bland annat miljö- och hälsoskydd samt effektivitet och tillgänglighet. 2022 års utfall ligger till grund för det fortsatta arbetet med att stärka den kommunala servicen i Vårgårda vad gäller företagsärenden. För den som är intresserad av att fördjupa sig i undersökningen finns resultaten publicerade på Kolada.se Länk till annan webbplats. under Jämföraren och Företagsklimat Länk till annan webbplats..

Vad är löpande insikt?

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer.

En enkät skickas till dem (företagare, privatpersoner med flera) som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret.

Sju myndighetsområden mäts

  • brandskydd
  • bygglov
  • markupplåtelse
  • miljö- och hälsoskydd
  • livsmedelskontroll
  • serveringstillstånd.
  • upphandling
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons