Meddelande

Eldningsförbud - Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller från 2023-06-01 kl. 15.00 fram till beslut om föreskriftens upphävande. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg. Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Vårgårda kommun.

PDF
Senast publicerad:
Vårgårda visar högst resultat jämfört med hela Sverige i det allmänna omdömet. 4,75

Klipp ur rapport från Svenskt Näringsliv

Vårgårda får Sveriges bästa allmänna omdöme av företagsklimat 2023

Varje år får företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Svenskt Näringsliv mäter drygt 32 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Resultatet från enkäten ger en bild av hur det lokala företagsklimatet uppfattas av företagen.

Vårgårda kommun har återigen fått ett kvitto på att man lyckats i sitt arbete med att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Det allmänna omdömet från kommunens företag är än en gång bäst i Sverige och ökar från föregående år. Vårgårdas tjänstepersoner gör ett fantastiskt jobb där de skapar goda förutsättningar för att driva företag i Vårgårda.

Återigen bäst i Sverige vad gäller det sammanfattande bedömningen, otroligt roligt. Jag är speciellt stolt över att tjänstepersonernas attityder till näringslivet ökar samt kommunens service och bemötande. Dessa båda betyg ökar i år från en redan fantastisk nivå. Kommunens medarbetare gör ett strålande arbete, jag vill verkligen rikta ett stort tack till dem säger kommunchef Lars Björkqvist.

Enkäten ger svar på vilka frågor som är viktiga för företagen och där är kommunen lyhörd. Det finns ett gediget intresse och kunskap, kring företagens verksamheter och behov samt serviceinriktad attityd, det är den vi möter i kontakten med kommunens tjänstemän. COI, dvs näringslivsorganisationen, fungerar som en kontinuerlig länk mellan kommun och företagande och vår modell fungerar fantastiskt bra. Vi måste samtidigt titta på förbättringsområden, och jag tänker då främst på kompetensförsörjning, men även här pågår ett arbete säger Lars Nothall, ordförande COI.

Årets enkät visar att snittbetyget i alla Sveriges kommuner ökar och det stämmer även för Sjuhäradskommunerna som fortsätter att förbättra företagsklimatet, vilket är en styrka för alla de företag som arbetar över kommungränserna. Det är också väldigt roligt att se att grannkommunerna också höjer sitt allmänna omdöme. Tillsammans skapar vi möjligheter för ett starkt näringsliv avslutar näringslivsutvecklare Linn Marinder.


Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons