PDF
Senast publicerad:
Gröna ängar med hus i bakgrunden. Text: Den goda kommunen med 13 000 invånare 2027

AI-genererad bild på en blomma

AI-råd tillsatt för att påskynda AI-utvecklingen i svenska kommuner

Ett nyligen inrättat AI-råd har nu fått i uppdrag att utforma riktlinjer för att accelerera användningen av artificiell intelligens inom Sveriges kommuner.

AI är ett verktyg med stor potential att förbättra vårt samhälle och möta framtidens behov inom alla våra kommunala verksamheter. Genom att AI-rådet erbjuder stöd för användning av AI kan kommunerna skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv användning av ny teknik, säger Anna Bengtsson, digitaliseringsledare i Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Vi ser verkligen ett stort behov av att fler kommuner kommer i gång med användningen av AI och gör det på ett sätt som möjliggör ömsesidigt lärande och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt. Detta är en av tankarna med AI-rådet, och vår förhoppning är att vi kan definiera en gemensam riktning för Sveriges kommuner när det gäller strategiskt arbete med AI och därigenom skapa möjligheter för alla kommuner, oavsett storlek, fortsätter Anna Bengtsson att berätta.

Bred representation och samverkan

AI-rådet består av tolv ledamöter som noggrant har valts ut för att ge den bredaste möjliga representationen av Sveriges kommuner. Rådet arbetar i samverkan med AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Lista med rådets medlemmar:

 • Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
 • Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
 • Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
 • Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
 • Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
 • Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
 • Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
 • Mathias Andersson, datavetare/AI-ledare, Helsingborg
 • Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
 • Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
 • Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
 • Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Målen för AI-rådet

Rådets huvudsakliga fokus är att hantera strategiska frågor som berör Sveriges kommuner och som är kopplade till Artificiell Intelligens.

Dess mål är tvåfaldiga:

 • Identifiera och prioritera användningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor som ökar användningen av AI för värdeskapande inom svenska kommuner.
 • Utarbeta rekommendationer för konkreta initiativ som främjar användningen av AI inom kommunal sektor.

Herrljunga och Vårgårda kommuner engagerade i framtidens kommuner med AI

Herrljunga och Vårgårda kommuner kommer att spela en central roll i Sveriges kommuns framsteg när det gäller AI-utveckling och att arbeta tillsammans med andra kommuner för att forma en framtid med AI som en nyckelkomponent, med hjälp av Anna Bengtsson, som en av AI-rådes representanter.

AI är ett verktyg med stor potential att förbättra vårt samhälle och möta framtidens behov inom alla våra kommunala verksamheter. Sagt av Anna Bengtsson
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons