PDF
Senast publicerad:

Kommunfullmäktige den 13 september - Ny kommundirektör, ungdomsdemokrati och vägledningsdebatt om miljö

Den 13 september är det sammanträde för kommunfullmäktige. Vill du höra mer är du välkommen att följa mötet på plats i Kulturen. Annars kan du alltid följa sammanträdet via stream. Passa på att träffa våra folkvalda och diskutera med dem.

Informationspunkter - Klockan 18.00 innan sammanträdet

Vårgårda kommuns nya kommundirektör presenterar sig för kommunfullmäktige

Ann-Charlotte Lilja, kommundirektör, presenterar sig för kommunfullmäktige för första gången och pratar om sig själv och de uppgifter som förvaltningen står inför.

Demokratiarbete med ungdomar

Sommaren 2023 engagerades fem ungdomar, inom ramen för feriarbete, att arbeta med ungdomsdemokrati. Att få in ungdomars perspektriv i den lokala demokratin är en utmaning och och en viktig del. Detta har redgjort i en tidigare demokratiutredning som genomförts i Vårgårda. Som ett led i arbetet erbjöds ungdomar att feriejobba med demokratiutveckling. Verksamhetschef Thomas Johansson informerar om hur det utvecklats.

Vägledningsdebatt Miljöberedning

Miljöberedningen har tagit fram underlag för debatten innehållande följande
frågor:

 • Vilka områden ska Miljöberedningen prioritera?
 • Klimat/biologisk mångfald/markanvändning/cirkulär ekonomi?
 • Ska miljöstrategin för kommunen fokusera enbart på den egna
  kommunala verksamheten, likt ett företags, eller även inkludera och
  påverka all verksamhet som äger rum inom kommunens geografiska
  område?
 • Organisatorisk eller geografisk avgränsning?
 • Vilken tidshorisont bör Miljöstrategin sträcka sig till?

Bakgrund

Vårgårda Kommunfullmäktige tillsatte fullmäktigeberedningen Miljöberedning den 12 april 2023 för att utveckla och uppdatera Vårgårdas miljöstrategi.

Följande uppdragsbeskrivning lämnades till beredningen (urval):

 • Visionen och dess inriktningsmål för en hållbar miljö ska vara utgångspunkten för miljöberedningens arbete.
 • Ta fram en ny miljöstrategi som innehåller såväl kortsiktiga som långsiktiga mål och som möjliggör att identifierade antagna mål kan nås.
 • Identifiera redan antagna mål och planer som miljöstrategin behöver utgå ifrån (kommunala, regionala och nationella mål) samt välja vilka bland dessa som ska prioriteras.
 • En bred medborgardialog ska ske under beredningen där barn och unga särskilt prioriteras.
 • Intresseföreningar i kommunen ska involveras i beredningens arbete.

Beredningen har bestämt inriktning på arbetssättet och definierat en övergripande plan för utformningen av miljöstrategin ska se ut. Ett samarbete har startats upp med Sundler för att tydligt inkludera unga. Utöver detta har det skett ett omfattande arbete med att kartlägga nuläge hos andra kommuner och regioner för att skapa en stabil grund att utveckla Vårgårdas strategi efter.

 • Vårgårda har en välarbetad miljöstrategi i nationell jämförelse.
 • Det har skett stora framsteg på både global och regional nivå kring miljöarbetet.
 • Den befintliga miljöstrategin har en bra struktur att bygga vidare på.
 • Ungefär 85 % av åtgärderna i miljöstrategin har implementerats i någon utsträckning.
  • En presentation skedde inför fullmäktige den 12 maj 2021.
 • Det lokala näringslivet har högt uppsatta mål som sätter förväntningar på kommunen.
 • Vilka områden ska Miljöberedningen prioritera?
  • Klimat/biologisk mångfald/markanvändning/cirkulär ekonomi
 • Ska miljöstrategin för kommunen fokusera enbart på den egna kommunala
  verksamheten, likt ett företags, eller även inkludera och påverka all verksamhet som äger rum inom kommunens geografiska område?
  • Organisatorisk eller geografisk avgränsning
 • Vilken tidshorisont bör Miljöstrategin sträcka sig till?
Minimera
Kontakta oss
Minimera
Mina favoriter

Inga favoriter

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons