PDF
Senast publicerad:

Beredskapsveckan 2022 - Mat/livsmedel

Vi kan se ett markant ökat intresse och engagemang för hur man som privatperson kan förbereda sig inför samhällskriser. Inte minst är intresset stort för frågor om hemberedskap. Det har vi sett under pandemin och i samband med Rysslands invasion av Ukraina.

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge med energikris och skenande matpriser liksom klimatförändringar och de konsekvenser som det innebär för människors vardag, gör det allt viktigare att vi tillsammans bemöter människors engagemang. Genom att lyfta information under Krisberedskapsveckan lyfter Vårgårda kommun värdet av att vara införstådd med särskilda utmaningar.

Beredskapsveckan 2022 vill uppmärksamma varje människas engagemang och delaktighet i samhället. Temat för Krisberedskapsveckan 2022 är mat. Inom temat kan vi kommunicera livsmedelsförsörjning, hoten mot den liksom möjligheterna att säkra den - både ur ett samhälls- och individperspektiv.

Vad ska du som invånare göra?

Målet med beredskapsveckan är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemberedskap.

Det handlar alltså om att hämta information, skaffa sig kunskaper, men framför allt fundera och reflektera om vad du ska/kan/bör göra i händelse av olika allvarliga störningar i vår vardag.

Under beredskapsveckan kommer Vårgårda kommun publicera filmer och scenarion som har som mål att få dig som tar del av det, att fundera kring din egen beredskap.

Samlad sida med delar om beredskap

Artiklar under beredskapsveckan

 • Ett muntligt quiz för beredskap - Beredskapsveckan

  Vi avslutar beredskapsveckan med ett muntligt quiz. Gå igenom frågorna och se hur bra koll du har. Facit finns efter quizet. Glöm inte att läsa mer om beredskap dels på våra sidor dels på andra sidor (länktips finns på denna sida).
  Läs mer

 • Adam stärker vår beredskap - Beredskapsveckan

  Att handla åt en granne, är det en sån stor sak? Jo men faktiskt, för om krisen eller kriget kommer är det viktigt att vi är vana vid att hjälpas åt. Adam är alltså en viktig del av Sveriges beredskap, och det är du också. Du behövs och din insats gö...
  Läs mer

 • Krisrecept - ändra matvanor vid en kris

  Vid en allvarlig storm, it-störning eller väpnad konflikt kan det vi tar för givet sluta att fungera. Därför är det bra att vara förberedd. Det viktigaste är att ha mat, dricksvatten, värme och möjlighet att ta emot viktig information. Om krisen elle...
  Läs mer

 • André stärker vår beredskap

  Alla fattar inte grejen med ett grönsaksland, men tänk om mataffären måste stänga? Kanske på grund av en it-störning. Då kan några extra morötter komma väl till pass. André är alltså en viktig del av Sveriges beredskap, och det är du också. Du behövs...
  Läs mer
 • Bild på mamma som räcker en konservburk till dotetrn som står på bänken och stuvar in mat i ett skåp. Text: Här stärker Liv och Ella Sveriges motståndskraft.

  Vi uppmärksammar beredskapsveckan 2022

  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har initierat Krisberedskapsveckan som genomfördes för första gången 2017. Målen med kampanjen är att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig samt skaffar sig en hemb...
  Läs mer

Vårgårda kommun

Telefonnummer
Växel: 0322 - 60 06 00

Stängd lunch 12.00-13.00

Öppettider
Måndag: 08.00-18.00
Tisdag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00–15:00
Dag före helgdag: 08:00–15:00

Organisationsnummer
212000-1454

Fakturaadress

Fakturaväxel InExchange

E-fakturaadress 2120001454

GLN 7362120001453

PEPPOL 0007:2120001454

Om e-faktura

Besök oss

Besöksadress
Kungsgatan 45

Postadress 
44780 Vårgårda

E-post
kommunen@vargarda.se

Licensierad under creative commons

Licensierad under Creative Commons